Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu flamingmedia.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych

poprzez Stronę.

1. Administratorem danych, które klient umieszcza na Stronie jest:

Fundacja Firma Dla Każdego

ul. Krakowskie Przedmieście 79/300

00-079 Warszawa

NIP: PL5252625624

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych stosuję wewnętrzne procedury i

zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluje

ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą

o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także

wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Fundacja Firma Dla Każdego na mocy stosownych przepisów prawnych

(ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ma obowiązek stosowania się do ich

postanowień.

4. Fundacja Firma Dla Każdego zbiera tylko podstawowe dane, które dostarczy jej

klient. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania, możemy nie

być w stanie poprawnie świadczyć usługi, którą zakupi Klient. Fundacja Firma Dla

Każdego pobiera dane przekazane bezpośrednio przez Klienta. Przetwarzamy

dane i administrujemy je w celu: obsługi zleceń, rozliczania z klientem, informowania o

zmianach w Regulaminie, komunikacji e-mail. Nie pobieramy danych, które nie są nam

niezbędne do świadczenia usług. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane możemy

przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom usług

oraz podmiotom uprawnionym np. sądom lub organom ścigania.

5. Zgodnie z RODO, po zakończeniu świadczenia usług związanych z

przetwarzaniem, zależnie od decyzji administratora danych mamy obowiązek usunąć

lub zwrócić wszelkie dane osobowe oraz usunąć kopie, chyba że prawo Unii lub

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. W

dowolnym momencie Klient może skorzystać z umożliwienia dostępu do danych,

sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub skorzystania z

innych praw wymienionych poniżej. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie

danych osobowych.Każdy Klient oraz osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu adzorczego. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną

pod adresem e-mail: admin@flamingmedia.pl

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych

osobowych.

6. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z

zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,

poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach

zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie

uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do

swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych

Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta

albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi

się postępowaniami.

7. Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane

na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności

Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w

każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania

cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików

może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

8. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików

cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne

są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika

mogą uniemożliwić poprawne działanie serwisu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności

prosimy zgłaszać na admin@flamingmedia.pl